Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ)

Онлайн розрахунок податку на додану вартість (ПДВ) із зміною % ставкою, ввівши суму з ПДВ, без ПДВ або тільки сам податок і система розрахує все решту автоматично

Первинні дані
%

Ще ніхто не додав відгуку або вони знаходиться на перевірці

Ще ніхто не додав відгуку або вони знаходиться на перевірці

Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). Розміри ставок податку визначає Податковий кодекс кожної країни індивідуально.

Основою для розрахунку ПДВ виступає додана вартість - знов створена вартість підприємством за рахунок його власних факторів виробництва (землі, капіталу, робочої сили, підприємництва). Відповідно, додана вартість складається з: 1) ренти, оренди; 2) амортизації; 3) заробітної плати; 4) прибутку.

Облік ПДВ та визначення сум цього податку нерозривно пов’язані з такими основними поняттями:

  • Податкове зобов’язання — загальна сума податку на додану вартість, одержана платником ПДВ в звітному періоді (в складі вартості проданих покупцеві товарів, робіт, послуг);
  • Податковий кредит — сума ПДВ, на яку платник цього податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду, визначена за правилами, встановленими податковим кодексом країни;
  • Бюджетне відшкодування — відшкодування від’ємного значення ПДВ платнику цього податку (за умови підтвердження правомірності бюджетного відшкодування);

Залежно від того, чи набуває різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту звітного періоду позитивного або від’ємного значення, у платника ПДВ виникає:

  • обов'язок сплати ПДВ до бюджету (позитивне значення)
  • право на бюджетне відшкодування (від’ємне значення)

ПДВ є не тільки потужною складовою надходжень до державного бюджету, але й виступає інструментом стимулювання експорту. Експорт обліковується за ставкою 0% і експортери за підсумками своєї діяльності мають право на відшкодування ПДВ державою. В Україні відшкодування ПДВ довгі роки було одним з найбільш болючих питань. Але в 2017 році була запущена система автоматичного відшкодування ПДВ і це майже повністю вирішило проблеми повернення ПДВ експортерам.