Множення стовпчиком

Онлайн множення допоможе вам зрозуміти, як множити цілі числа та десяткові дроби стовпчиком. Все просто і зрозуміло

Первинні дані
×
Результат
Ще ніхто не додав відгуку або вони знаходиться на перевірці

Ще ніхто не додав відгуку або вони знаходиться на перевірці

Множення — це бінарна операція над математичними об'єктами.

Операнди множення називаються множниками, результат — добутком.

Позначається хрестиком 5 × 3, крапкою 5 • 3, астеріском 5 * 3.

В алгебраїчних виразах знак множення зазвичай опускається.

Множення натуральних чисел комутативне: від перестановки множників добуток не міняється.

Множення цілих чисел зводиться до множення натуральних чисел — абсолютних величин цих чисел, а знак добутку визначається знаками множників. Добуток береться зі знаком «плюс», якщо обидва множники додатні або від'ємні, зі знаком «мінус», якщо множники мають різні знаки.

Результатом множення будь-якого числа на нуль є нуль.

При множенні в стовпчик два множники розташовуються один під іншим так, щоб розряди чисел збігалися (перебували в одному стовпці). Зліва ставиться знак «х».

Якщо один з множників або обидва множники закінчуються нулями, то числа записуються так, щоб значущі цифри найменшого з розрядів знаходилися в одному стовпці. Нулі переносяться в добуток і в поле записи поетапних добутків не заносяться.

Поетапні (розрядні)добутки додаються за розрядами і під рискою записується результат. Зліва від доданків добутку ставиться знак «+».

Математика
Переглянути всі